Recherhce
Anglais

Reportage TV de France 3 Corse ViaStella à Lama

Corsica Sera du 22 Juin 2014 :

La "rando culture" associe musiciens, acteurs et circuit patrimonial, à la découverte de créations culturelles et de lieux empreints d'Histoire. A Lama, le partenariat associe l'Europe et l'Office de l'environnement de la Corse.

Ils sont venus de Grèce et de Majorque en Espagne à la découverte de Lama. Arpenter le parcours des sentiers du patrimoine depuis la place du village avant d'emprunter les ruelles étroites, les passages voûtés des vieux quartiers et découvrir les demeures anciennes.

 

 

 Ce projet est financé quasi intégralement par l'Europe. Il associe l'Office de l'Environnement de la Corse mais aussi plusieurs acteurs locaux culturels. Idée majeure de ce projet innovant, la mise en valeur du patrimoine à travers la création artistique.

Reportage : Thomas Olmeta, Jean-Pierre Grandidier

 

Intervenants :

Isabel Ferrer, technicienne Projets Européens-Conseil de Mallorca ;

Juana Macari, chargée de mission pour les projets européens au Centre Culturel Voce ;

Charles Pasqualini, directeur délégué en charge du Patrimoine et du développement durable à l'Office de l'Environnement de la Corse

Reportatge televisiu al canal France 3 Corse ViaStella a Lama (Còrsega)

Còrsega Sera, 22 de juny 2014,

El projecte Rando pour la Culture associa músics, actors i itineraris patrimonials, i l'exploració de les creacions culturals i llocs carregats d'història. A Lama, el partenariat reuneix Europa i l'Oficina de Medi Ambient de Còrsega.`

Els participants han vengut de Grècia i Mallorca per descobrir el poble de Lama, recorrent carrers estrets, passos amb voltes i llars tradicionals.

 

 

Aquest projecte està finançat gairebé íntegrament per Europa. Combina l'Oficina de Medi Ambient de Còrsega amb molts actors locals culturals. La idea principal d'aquest projecte innovador és el desenvolupament del patrimoni a través de la creació artística.
Informen: Thomas Olmeta, Jean-Pierre Grandidier

 

Ponents:

Isabel Ferrer, tècnic Projectes Europeus de Mallorca

Juana Macari, coordinadora de projectes europeus de Voce Centre Cultural

Charles Pasqualini, director general de Patrimoni i Desenvolupament Sostenible de l'Oficina de Medi Ambient de Còrsega (OEC)

Reportaje al canal France 3 Corse TV ViaStella en el pueblo de Lama (Córcega)

Córcega Sera el 22 de junio 2014:

El proyecto “Rando pour la Culture” asocia músicos, actores e itinerarios patrimoniales, la exploración de les creaciones culturales y lugares cargados de historia. A Lama, se juntan Europa y la Oficina de Medio Ambiente de Córcega (OEC).

Los participantes han venido de Grecia y de Mallorca para descubrir el pueblo de Lama, recorriendo calles estrechas, pasadizos y casas tradicionales.

 

 

Este proyecto está financiado casi íntegramente por Europa. Participan la Oficina de Medio Ambiente de Córcega, así como muchos actores locales culturales. La idea principal de este proyecto innovador es el desarrollo del patrimonio a través de la creación artística.
Informan: Thomas Olmeta, Jean-Pierre Grandidier

 

Ponentes:

Isabel Ferrer, técnica de Proyectos Europeos de Mallorca

Juana Macari, coordinador de Proyectos Europeos del Centro Cultural Voce

Charles Pasqualini, director general a cargo del Patrimonio i Desarrollo Sostenible de la Oficina de Medio Ambiente de Córcega (OEC)

Τηλεοπτική συνέντευξη στο κανάλι France 3 Corse ViaStella στη Lama

Corsica Sera της 22ας Ιουνίου 2014:

Η «Πεζοπορία για τον Πολιτισμό» συνδέει μουσικούς, φορείς και πολιτιστικές διαδρομές για τη γνωριμία με πολιτιστικές δημιουργίες και ιστορικούς τόπους. Στη Lama, βρέθηκαν οι ευρωπαίοι εταίροι μαζί με το Γραφείο Περιβάλλοντος της Κορσικής. Ήρθαν από την Ελλάδα και τη Μαγιόρκα της Ισπανίας για να γνωρίσουν τη Lama, να περπατήσουν στα πολιτιστικά μονοπάτια από την πλατεία του χωριού, προχώρησαν στα στενά δρομάκια, τα θολωτά περάσματα και θαύμασαν τα παλιά αρχοντικά σπίτια.

 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρώπη. Στην Κορσική το Γραφείο Περιβάλλοντος συνεργάζεται με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς για την υλοποίηση του έργου. Η καινοτόμος ιδέα αυτού του προγράμματος βασίζεται στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Ρεπορτάζ: Thomas Olmeia, Jean-Pierre Grandidier

 

Παρεμβάσεις:

Isabel Ferrer, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Συμβουλίου της Μαγιόρκα

Juana Macari, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Πολιτιστικού Κέντρου Voce

Charles Pasqualini, αναπληρωτής διευθυντής Πολιτισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Γραφείου Περιβάλλοντος της Κορσικής

 

 

  • _BACKTO
  • _TOP